EXPOSICIONS ORALS

  Els alumnes faràn servir l'expressió oral a l'aula realitzant les seues exposicions orals dels treballs d'investigació.

    Podràn registrar l'audio de les seues creacions literàries: contes, històries, redaccions, acudits, poesies.

    Fer murals, esquemes, dibuixos, mapes conceptuals i presentacions en Power-point

Preparant amb antelacio la seua presentació oral, elaborant el discurs posant en ordre els seus coneiximens, les seues idees i pensaments. Així doncs expressar-les en veu alta els ajuda a doner forma, clarificar-se i traslladar a mòn exterior el que tenen interioritzat en el seu pensamen.

No sabem el que pensem fins que no escoltem el que diem.