ESCRIURE

 L'ESCRIPTURA CREATIVA.

 

En el procés educatiu una de les competències necessàries per a la nostra formació, és l’escriptura. Saber parlar, llegir i escriure són eines per a poder conviure. També ens preocupa la creativitat, el coneixement i difusió dels textos literaris dels nostres alumnes.

 

Per la qual cosa treballarem:

- Els comentaris de textos, de novel·les, de documentals, etc. 

- Farem d'escriptors/es amb la descripció de persones, animals, coses, paisatges, la noticia de premsa, el guió radiofònic i cinematogràfic, el llenguatge del còmic,  la carta, els documents oficials, els contes...

- Llegirem i estudiarem revistes infantils i juvenils

DIARI PERSONAL